Over Wilgenkennis

Wilgenkennis is een initiatief van Boheest, www.boheest.org.

Met Wilgenkennis wil Boheest ecologische en culturele kennis verspreiden over wilgen.

Vroeger waren wilgensoorten zoals de Schietwilg en Kraakwilg heel belangrijk voor de mens als leverancier van brandhout, constructiehout, vlechtroeden, klompenhout en diversen.
Van de nutswaarde van vroeger is heden weinig overgebleven.
Boheest wil daar verandering in brengen omdat het beheer en gebruik van deze hernieuwbare grondstof nuttig kan zijn voor mens en natuur.

Wilgen zijn van groot belang in ecologische levensgemeenschappen. Ontelbare soorten ongewervelden leven of zijn afhankelijk van wilgen. Het zijn een van de eerste planten die in het voorjaar nectar en stuifmeel produceren, voor ongewervelden een zeer belangrijke voedselbron.
Doch bij natuur- en landschapsbeheer is er meestal weinig aandacht voor wilgen.
Boheest ijvert voor meer aandacht voor wilgen in natuur- en landschapsbeheer, zodat de wilgenfamilie in al haar diversiteit een blijvende rol kan spelen in ecologie en cultuurgebruik.