Voorblad

Welkom bij Wilgenkennis!

Wilgenkennis is een initiatief in opbouw.Hoe bloeien wilgenkatjes open? Bekijk het in onderstaande tijdsverloopopname!

 In de kijker:
Wilgen halen zware metalen uit vervuilde grond in de Kempen d.m.v. fytoextractie


INBO: 'Als gevolg van historische industriële activiteiten is in de Belgische en Nederlandse Kempen een gebied van ongeveer 700 km² (waarvan 280 km² in Vlaanderen) diffuus verontreinigd met zware metalen, voornamelijk cadmium (Cd) en zink (Zn). De metaalaccumulatie in de bodem vormt een bedreiging voor het regionale ecosysteem en voor de volksgezondheid.

Omwille van de grote oppervlakte en de eerder matige verontreiniging, is klassieke sanering (o.a. afgraven) niet haalbaar. Toch kan er een alternatief aangeboden worden door gebruik te maken van planten met een hoge biomassaproductie en een hoge metaalopname. Door een regelmatige oogst is er en geleidelijke uitputting van de opneembare gehaltes van zware metalen uit de bodem. Deze saneringstechniek wordt fytoextractie genoemd.

In 2006 werd te Lommel op metaalverontreinigde gronden een aanplanting van 4 ha korteomloophout gerealiseerd, met steun van OVAM in het kader van het BENEKEMPENproject. De helft bestaat uit gecommercialiseerde wilgen- en populierenklonen, de andere helft werd uitgevoerd met experimentele klonen van het INBO, op zoek naar variëteiten die optimale groei combineren met maximale metaalopname. Gedurende 4 jaar verrichtten UGent, UHasselt en INBO onderzoek om het proces en succes van fytoextractie met korteomloophout in kaart te brengen, uit te spitten en op punt te stellen.
'
Bron: www.inbo.be/docupload/4136.pdf

Universiteit Gent: www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/nieuws/erikmeers.htm
Universiteit Hasselt: https://doclib.uhasselt.be/dspace/handle/1942/10254
Universiteit Hasselt: http://alpha.uhasselt.be/~lucdk/CMK/2.%20Milieubiologie/Fytoremediatie.html

In de media:
www.tvl.be/nl/nieuws/2009-11-12/korteomloophout-op-verontreinigde-gronden-in-lommel
www.vilt.be/Houtteelt_alternatief_voor_boeren_in_vervuilde_Kempen

Fytoextractie en Fytoremediatie in de termenlijst van Boheest
.